Zgłoś film na 14 FF Opolskie Lamy

Trwa nabór filmów na Konkurs Filmów Amatorskich oraz Konkurs Etiud Filmowych tegorocznego 14. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy (05.-15.10.2016r.). Organizatorzy czekają na filmy do 31.07.2016 (decyduje data stempla pocztowego). Karty zgłoszeniowe i szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://opolskielamy.pl/strony/zgloszenia-14ffol/

Głównym celem festiwalu jest szerzenie dorobku polskiej i światowej kinematografii w jej możliwie najszerszej odsłonie.  Widzowie zapoznają się z różnymi gatunkami filmowymi – dokument, fabuła, animacja. Promowana jest twórczość młodych filmowców (Konkurs Główny, retrospektywy, bloki filmowe z zaprzyjaźnionych festiwali filmowych z całej Polski).

Przeglądy festiwalowe obfitują w pokazy klasyki kina i najnowszego dorobku z kinematografii polskiej i światowej. Ponadto widzowie uczestniczą w pokazach filmowych zorganizowanych w cyklach tematycznych: Dokumentalna Odsłona Kina, Polityka Kina Polskiego (cykl poświęcony kondycji kina polskiego), Panorama Kina Światowego, Filmy Rekomendowane przez Laureatów Honorowej Lamy.