Promocja „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
zaprasza na

promocję
„Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej"
i spotkanie z redaktorami
prof. dr. hab. Zenonem Jasińskim
i prof. UO dr. hab. Bogdanem Cimalą

Spotkanie poprzedzi projekcja nagrodzonego filmu „Stara fotografia" Otylii Toboły, redaktorki telewizji czeskiej w Ostrawie i jej komentarz autorski.

Prace nad leksykonem zostały zapoczątkowane przez prof. Z. Jasińskiego trzydzieści lat temu, ale dopiero od 2012 roku, kiedy rozpoczęto realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zaczęły ukazywać się kolejne tomy wydawnictwa. Monumentalne, pięciotomowe dzieło systematyzuje wiedzę o życiu i problemach Polaków na ziemiach czeskich i słowackich w przeszłości i współcześnie. W leksykonie znalazły się biogramy osób, a także miejscowości, w których działalność polskich mieszkańców była znacząca, a także organizacje kulturalno-oświatowe, gospodarcze, społeczne, polityczne, sportowe oraz hasła przekrojowe, w których odnotowano wydarzenia nie tylko na Zaolziu – głównym bastionie polskości, ale również w regionach, gdzie Polacy tworzą większe skupiska.

Podczas spotkania będzie też możliwość zadania pytań autorce filmu – Otylii Tobole, która specjalnie na promocję „Leksykonu” przyjedzie z Czech

Autorzy leksykonu zapowiadają także niespodziankę...

Prof. dr hab. Zenon Jasiński w 1968 r. podjął studia zaoczne w WSP w Opolu na kierunku pedagogika. W roku 1974 otrzymał roczne stypendium im. Wiktora Gorzołki ufundowane przez Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, które pozwoliło Z. Jasińskiemu na rozpoczęcie prac badawczych nad dziejami polskiego szkolnictwa w Czechosłowacji. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji. 1945-1975. Było to pierwsze naukowe opracowanie dziejów powojennego szkolnictwa polskiego na Zaolziu. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oświaty i kultury, uzyskał w 1990 r. na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP Opole, na podstawie rozprawy Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą (1920-1938). W 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk humanistycznych na podstawie dorobku rozprawy naukowej Czeska szkoła w Protektoracie Czech i Moraw. W 2011 r. Zenon Jasiński uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Dr hab. prof. UO Bogdan Cimała studia podjął w 1965 r. na kierunku historia w WSP w Opolu. W latach 1970-1978 był asystentem w Katedrze Historii Śląska Instytutu Historii WSP w Opolu. W 1978 r. obronił pracę doktorską Rola Śląska w handlu zagranicznym Polski w latach 1922-1939 i 1945-1965.
W latach 1978-1999 pracował w Zakładzie Historii Instytutu Śląskiego w Opolu. W 1997 r. habilitował się na Uniwersytecie Śląskim, od 2001 r. jest profesorem UO.

Otylia Toboła, dziennikarka z Ostrawy
W 2018 r. za reportaż filmowy pt. „Stara fotografia” wyemitowany w Telewizji Polar Ostrava otrzymała I nagrodę Senatu RP. Jury wysoko oceniło obszerny reportaż filmowy o Polakach ze Śląska Cieszyńskiego.

Opowieść o tym, jaką rolę odgrywają wielkie wydarzenia historyczne w życiu Polaków, żyjących poza granicami spinają dwie fotografie – jedna archiwalna z 27 października 1918 r., pokazująca tłum ludzi na rynku w Cieszynie opowiadający się za polskością tych ziem i druga - współczesna z 11 listopada 2018 r. z uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

O. Toboła otrzymała również nagrody Senatu RP w 2012 i 2013 r. przyznawane dziennikarzom polskim i polonijnym zajmującym się tematyką polskiej diaspory w świecie.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki

Data: 28.03

Godzina: 17:00

Wstęp: 0 PLN