Konkurs: Modelatornia Online

Poszukujemy projektów, które skupiając się na haśle „METAMORFOZA” wyjdą naprzeciw oczekiwaniom stawianym kulturze w czasach pandemii. Konkurs skierowany jest do niezależnych twórców w wieku 25-35 lat.
_______________________________

Pula nagród: 10 000 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 kwietnia 2020
_______________________________

Konkurs • Modelatornia Online • powstał z myślą o znalezieniu nowej platformy dla teatru, która sprawdzi się czasie pandemii. Jest on skierowany do młodych, niezależnych twórców, którzy znajdują się obecnie w szczególnie ciężkiej sytuacji. Liczymy na projekty, które będą nie tylko atrakcyjne dla widza online, ale skupiając się na haśle "metamorfoza" odpowiedzą też na wyzwania nowej rzeczywistości.

Ze względu na brak dostępu do sceny teatralnej, szukamy projektów z obszarów identyfikowanych jako video art, video performance, Internet art, sound art, VR, AR oraz innych form możliwych do zaprezentowania kanałami internetowymi Teatru. Rozpatrywane będą tylko nowe prace, przygotowane z uwzględnieniem wymogów konkursu, których autorami są osoby na co dzień tworzące w obszarze sztuk performatywnych, nie będące na stałe zatrudnione w żadnej instytucji teatralnej.

Mamy nadzieję, że konkurs Modelatornia Online zainspiruje inne instytucje do wsparcia artystów w tej trudnej chwili, stwarzając warunki do twórczego zaangażowania się w walkę z ekonomicznymi oraz społecznymi konsekwencjami COVID-19. Jednocześnie Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu deklaruje przedłużenie działań online w sferę sceny Modelatornia.

Dbajcie o siebie i nadsyłajcie projekty!

REGULAMIN i IDEA KONKURSU: https://teatropole.pl/modelatornia-online/
_______________________________

Konkurs finansowany jest ze środków Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i organizowany dzięki wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Stanisław Rakoczy oraz Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Agnieszka Kamińska. Dziękujemy!

Gdzie i kiedy

Miejsce: Teatr im. Jana Kochanowskiego

Data: 08.04 - 26.04

Strona organizatora: www

Wydarzenia na facebooku: fb