Projekt “Brzydkie Kaczątko” w MDK-u

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z opolskich szkół w wieku 12 – 19 lat do udziału w projekcie “Brzydkie Kaczątko” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

W ramach projektu w okresie od października do grudnia br.  organizowane będą :

-  warsztaty aktorsko-teatralne,

- warsztaty filmowo-fotograficzne,

- warsztaty plastyczne,

- warsztaty taneczno-ruchowe,

- warsztaty wokalno-instrumentalne,

- warsztaty emisji głosu

a także

„MOJE SPOJRZENIE…” - Wystawa  prac plastycznych powstałych podczas zajęć z wykorzystaniem różnych technik.  

Wystawa prac fotograficznych - wystawa prac fotograficznych, powstałych podczas zajęć.

Pokaz filmów nakręconych telefonem komórkowym powstałych w ramach projektu.

Wykład dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola na temat anoreksji i bulimii oraz wpływ na zdrowie młodego człowieka.

 

Tematem projektu będą działania promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży w formie działań wychowawczo-artystycznych i profilaktycznych obejmujące problem anoreksji i bulimii oraz wpływ na zdrowie młodego człowieka.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@mdk.opole.pl z dopiskiem “Brzydkie Kaczątko” oraz telefonicznie tel. kom. 510048362