Wystawa twórczości Bena Muthofera

Geometria konstrukcyjna - kolekcja Bena Muthofera dla Opola

Sztuka Bena Muthofera wpisuje się w tradycję europejskiej awangardy. Artysta studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i uzyskał dyplom w pracowni prof. Ernsta Geitlingera. Pomimo odbytych studiów malarskich jest przede wszystkim autorem prac rzeźbiarskich, wpisujących się w nurt sztuki konkretnej.

Wiele z jego prac eksponowanych jest w przestrzeniach publicznych (m.in. Monachium, Ingolstadt, Mannheim, Regensburg), prace Muthofera znajdują się także w licznych muzeach sztuki (m.in. Museo d'Arte Moderna we Florencji, Museum für Konkrete Kunst w Ingolstadt, Kunsthalle w Mannheim, Bayerische Staatsgemäldesammlungen w Monachium, Muzeum Sztuki w Łodzi, Museum of Fine Art w St. Louis). Od lat 60. XX w. jego twórczość pokazywana była na wielu ekspozycjach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wystawa twórczości Bena Muthofera w Opolu jest istotna nie tylko ze względów artystycznych - ma ona bardzo ważny kontekst lokalny, wynikający z poszukiwań tożsamości mieszkańców Europy Środkowej w świecie naznaczonym dramatem II wojny światowej. Artysta urodził się w 1937 r. w Opolu. W 1945 r. opuścił rodzinne miasto, w grupie obywateli ewakuowanych ze względu na zbliżający się front. Zamieszkał wraz z rodziną najpierw na terenie Niemiec Wschodnich, następnie w latach 50. XX w. uciekł do Niemiec Zachodnich. Tworzył w USA, Włoszech, Islandii, a większość życia spędził w Ingolstadt (D).

Wystawa Bena Muthofera w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ma charakter retrospektywny, prezentowane są na niej rzeźby, obrazy oraz grafiki, powstałe na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Artysta przekazuje zgromadzone na wystawie dzieła w darze dla Opola.

W ramach ekspozycji prezentowany będzie film dokumentalny o życiu i twórczości artysty zrealizowany przez GSW w Opolu.
____________________________________________

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej, inicjatorka działań artystycznych w projekcie: Anna Potocka

Kuratorka wystawy: Agnieszka Dela-Kropiowska
_____________________________________________

Dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partner projektu: Museum Fur Konkrete Kunst w Ingolstadt

Projekt pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Opola

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej

Data: 25.05 - 26.06

Godzina: 18:00

Wydarzenia na facebooku: fb