Wystawa: "Solisch"

Wystawa najnowszych prac malarskich Mariana Solisza.

 

Kurator: Łukasz Kropiowski.

"Obraz otwierający cykl Solisch to struktura powstała poprzez wykreślone na płótnie linie. Delikatne, prowadzone ołówkiem linie na białym tle stanowią jakby próbę ponownego rozpoczęcia od najprostszych stwierdzeń artystycznych, od pierwszego ruchu, od punktu zero, w którym rodzi się myślenie o malarstwie. Linie mają na tych płótnach formę samodzielną, niezwiązaną z konturem czy cieniowaniem. Stają się materią obrazu. Linie tworzą rytmy i napięcia. Dzięki odpowiedniemu ich układowi obrazy osiągają kolejne plany, zyskują głębię. Z czasem układy stają się coraz bardziej złożone, porządki poszczególnych planów zaczynają się przenikać, tworząc złudzenie ruchu, kompozycje się komplikują. Dużą rolę odgrywa kolor - intensywny, choć ograniczony najczęściej do niewielu barw (artysta najchętniej sięga po kolory podstawowe, które wzbogaca o zieleń i fiolet). Proces wykreślania staje się coraz bardziej gorączkowy, przestrzeń obrazów jest rozrywana i scalana na nowo, jakby na gruzach poprzednich kompozycji artysta odbudowywał struktury, rytmy i relacje, jednak trochę inaczej. Geometria w ostatnich obrazach cyklu staje się nieoczywista. Formy przypominają siatki skomplikowanych brył.

Znaczący w tym cyklu jest sam proces powstawania prac, określony rytm wykreślania - fizyczny proces budujący przestrzeń obrazów. Archeologię tego procesu ujawniają obiekty powstające równolegle z płótnami - kule z taśmy malarskiej, której używa artysta przy realizacji kolejnych warstw obrazów. Każda kolejna wykreślana warstwa ma wpływ na poprzednie, jest wykreślaniem i przekreślaniem jednocześnie - i ta ambiwalencja staje się istotą cyklu Solisch. To, co dzieje się na płótnach, to równocześnie konstruowanie i negowanie konstrukcji, określanie rytmu i jego przełamywanie, precyzja i chaos, medytacyjne skupienie i gorączkowa porywczość. Cały ruch tego malarstwa jest skierowany ku tworzeniu na podstawie ściśle określonych struktur, które jednak pomnożone zamieniają się niemal w swoje przeciwieństwo, ku wytyczaniu pewnej architektury obrazu, której istota jest w końcu negowana przez paroksyzm wykreślania".

___________________________

Marian Solisz urodził się w 1967 roku w Raciborzu. W 1995 ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2000 roku mieszka i pracuje w Kluczborku.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

__________________________

Oprowadzanie autorskie Mariana Solisza - niedziela, 15 stycznia, godz.16.00,

godz.17.00 dla osób Głuchoniemych

Oprowadzanie po wystawie dla Seniorów – czwartek, 12 stycznia, godz.14.00

Oprowadzanie po wystawie dla Studentów – wtorek, 17 stycznia, godz.17.00

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej

Data: 05.01 - 05.02

Godzina: 18:00

Wydarzenia na facebooku: fb