Wystawa: M:IRAŻ

Studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego:
Matt Czachor, Monika Szczypel, Krzysiek Tarnowski

oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski

zapraszają na wystawę

M:IRAŻ

 

Prace artystów przeczą nieco istocie potocznego rozumienia fotografii, nie przedstawiają materialnego świata. Choć nadal pozostaje on dla autorów inspiracją, pokazany jest jako swoista forma „powidoków” - ulotnych mgnień zatrzymanych w czasie chwilą otwarcia migawki aparatu. Nadaje to pracom wymiar uniwersalny ale i wieloznaczny, co po raz kolejny staje w opozycji do konkretu, który zwykł nam się kojarzyć z fotografią.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria ZPAP "Pierwsze piętro"

Data: 21.10 - 09.11

Godzina: 17:00