Wystawa fotografii ARCHE

"Arché – Żywioły Natury"
BARTOSZ MURZICZ
-fotografia, druk wielkoformatowy

Arché – w filozofii przedsokratejskiej termin oznaczający praprzyczynę wszystkich bytów, początek. Była to pierwotna zasada kierująca światem i wszechświatem. Istnienie tej zasady postulowała jońska filozofia przyrody.

Dla Talesa arché to woda, dla Anaksymandra jest bezkresem (apeiron), dla Anaksymenesa jest powietrzem, dla Pitagorasa liczbą.

Według Empedoklesa, zasada bytu (ἀρχή arche) jest czworaka i tworzą ją cztery ῥίζαι (rhizai, korzenie), nazwane później żywiołami, elementami (στοιχεῖα, stoicheia), lub pierwiastkami. Są to ziemia, woda, powietrze i ogień.

Teorie żywiołów były w wielu kulturach przednaukowym sposobem wyjaśniania rzeczywistości przyrodniczej.

Elementy są wieczne, bo „to, co jest", nie powstaje, nie przemija i jest niezmienne.

„Chęcią mojej ekspresji artystycznej oraz celem wystawy jest zbliżenie widza do przepięknych walorów środowisk naturalnych oraz przekazanie „szerszej” perspektywy odbioru wszystkiego tego co możemy dostrzec w koło nas (nie koniecznie wędrując na drugi koniec świata). To co najbardziej chciałbym przekazać odbiorcom używając swojej wrażliwości do formy fotograficznej, to zwrócenie uwagi na piękno które tworzy przyroda, ale które jesteśmy również w stanie tworzyć my Ludzie, dbając o przyrodę właśnie - żyjąc z nią w symbiozie”.
Bartosz Murzicz

Bartosz Murzicz urodził się w 1979 roku w Opolu.
Jest absolwentem wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, gdzie zdobył tytuł Magistra Inżynierii Środowiska.
Od 2006 roku mieszka i tworzy w Irlandii.
Jest autorem www.lightpainted.com

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria Aneks GSW

Data: 02.02 - 12.03

Godzina: 18:00

Wydarzenia na facebooku: fb