Wernisaż wystawy: "Impresje kresowe"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i
Polonia – Kresy Towarzystwo Naukowo–Społeczno–Kulturalne
zapraszają na
wernisaż wystawy
Impresje kresowe 2016
- fotografie
Jerzego Stemplewskiego
50 lat pracy twórczej
(wystawa eksponowana do 16.11.2016 r.)
"Powstanie fotografii datowane jest na 1839 rok. Początek fotografii artystycznej to rok 1856 (równo 160 lat temu).
Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się, kiedy 50 lat temu (w 1966 roku) opublikowałem swoje pierwsze zdjęcia na łamach Trybuny Opolskiej. Przyznaję teraz, że od momentu, kiedy wykonałem pierwsze ujęcie upłynęło 10 lat więcej tj. 60 lat. Miało to miejsce w 1956 r. na rajdzie harcerskim w Paczkowie. Pierwsze fotografie zrobiłem pożyczonym aparatem PZO Druh. Kiedy od 1966 r. zostałem stałym współpracownikiem TO (przede wszystkim fotografia sportowa) zaowocowało to (na przełomie lat 60-70-tych) objęciem społecznej funkcji kierownika Harcerskiej Agencji Fotograficznej przy Opolskiej Chorągwii ZHP. Powodem rozpoczęcia w 1966 r. pracy fotoreportera sportowego były zdjęcia, które zrobiłem w Żelazowej Woli i Wilanowie podczas wycieczki krajoznawczej zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Zdjęcia te wykonałem pożyczonym aparatem (już z wyższej półki!) – dwuobiektywową lustrzanką PZO „Start”. Fotografia stała się moją pasją do tego stopnia, że zrezygnowałem z wykształconego zawodu mgr inż. budownictwa lądowego. W latach 1978–1994 byłem nauczycielem fotografii w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Opolu. Podjąłem współpracę z czasopismami: Dziennik Zachodni, Słowo Powszechne, Katolik, Gość Niedzielny, Tygodnik Opolski, Super Express, Panorama Opolska i oraz sporadycznie Przekrój i Panorama. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych szerzej zainteresowałem się fotografią krajoznawczą – postanowiłem kontynuować prace Fryderyka Kremsera założyciela i Szefa Komisji Krajoznawczej przy ZG PTT-K w Warszawie. To własnie Fryderyk Kremser jeszcze w 1966 r. przyjmował mnie do Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1996 r. Adam Zbiegieni pezes ZPAP PSU przyjął mnie do Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.
W okresie mojej 50-letniej pasji fotograficznej wykonałem fotografie do kilkudziesięciu publikacji książkowych, folderowych, pocztówek etc. Miałem kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brałem udział w wystawach zbiorowych: wymienię tylko pierwszą w 1972 r. pt. Fotografia Prasowa – wystawa opolskiego środowiska dziennikarskiego (Klub Związków Twórczych w Opolu) i ostatnią w 2016 r. – Opolskie w podczerwieni – Majcher – Stemplewski – Szybkowski (WBP w Opolu).
Przez te 50 lat mojego fotografowania jako pasjonat poznałem praktycznie jak zmieniał się sprzęt i sposób powstawania obrazu fotograficznego. Nie zmienia to faktu, że o walorach obrazu fotograficznego decyduje nie tylko praktyka i sprzęt, ale przede wszystkim własna wizja poparta głęboką wiedzą ogólną i specjalistyczną o otaczającym nas świecie."
(Jerzy Stemplewski)

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria WuBePe

Data: 11.10

Godzina: 17:00