Wernisaż wystawy "Blizny światła"

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu zaprasza na wernisaż wystawy Łukasza Kolmana - "Blizny światła".

Wystawę można oglądać do 1 kwietnia 2017 roku.

Łukasz Kolman urodził się w 1978 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni malarstwa prof. Leona Macieja. Należy do artystów zrzeszonych na stronie internetowej ARTlock.pl. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz sztuką komiksu.

 

Łukasz Kolman mówi następująco o swoich pracach: „Moją główną inspiracją jest sztuka ikony, ale obrazów nie tworzę wedle obowiązujących od wieków wzorców ikonograficznych, ulegam raczej wpływowi różnorodnych przedstawień o charakterze mistagogicznym. Szczególnie istotne jest dla mnie ukierunkowanie sposobu malowania, które ostatecznie ma prowadzić od ciemności ku światłu. Interesuje mnie aspekt metafizyczny czy też magiczny, znamionujący twórczość prymitywną (np. z obszaru starożytnego Egiptu lub Czarnej Afryki). W moim pojęciu malarstwo stanowi pomost, przejście ze sfery widzialnej do niewidzialnej. Zależy mi, aby obrazy uobecniały boskie spojrzenie: nieskończone, bez dna, umiejscowione na granicy świata i zaświatów, chaosu i kosmosu, śmierci i miłości. Pragnę malować Boga wpatrującego się w drugi brzeg rzeki, w rzeczywistość nieznaną nikomu z żyjących – Boga z bliznami światła na twarzy.”

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria ZAMOSTEK MBP

Data: 06.03

Godzina: 18:00