Spotkanie z dr. Adolfem Juzwenk

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
zaprasza na spotkanie
z dr. Adolfem Juzwenką
dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
połączone z wernisażem wystawy
poświęconej historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
„Z dziejów Ossolineum”
Dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, Opolanie będą mogli poznać historię i zbiory tej tak ważnej polskiej instytucji kultury od czasów przedwojennych - lwowskich do czasów współczesnych, z siedzibą we Wrocławiu. Miłośnicy Aleksandra Fredry będą mieli okazję przypomnieć sobie twórczość znakomitego komediopisarza, którego 140. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Wystawę wzbogacą plansze przedstawiające przebieg konserwacji - przeprowadzanych w ossolińskiej pracowni - najcenniejszych, w tym pergaminowych rękopisów, uwierzytelnionych pieczęciami książęcymi. Otwarcie wystawy poprzedzi wykład Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dra Adolfa Juzwenki na temat historycznej roli, jaką Ossolineum odegrało w XIX wieku, i jego zadaniach we współczesnej kulturze.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Data: 02.06

Godzina: 17:00