Spotkanie z Andrzejem Markowskim

MÓW PO POLSKU! – DOKĄD ZMIERZASZ POLSZCZYZNO?

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM MARKOWSKIM

prof. dr hab. ANDRZEJ MARKOWSKI – polonista, językoznawca, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni dyrektor Instytutu Języka Polskiego UW, popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka (m.in. w licznych audycjach radiowych i programach telewizyjnych). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach semantyki leksykalnej, leksykologii, leksykografii i kultury języka. Jest autorem monografii i artykułów naukowych z tych dziedzin, a także słowników i książek z zakresu poprawności i kultury języka polskiego. Do najważniejszych jego prac należą monografie: „Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny”, „Polszczyzna końca XX wieku”, „Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie”; artykuły: „Przemiany w strukturze normy współczesnej polszczyzny ogólnej”, „O pojęciu i typach internacjonalizmów semantycznych”, podręczniki akademickie: „Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne” i „Wykłady z leksykologii”; książki popularnonaukowe: „Jak dobrze mówić i pisać po polsku”, „Polszczyzna znana i nieznana”.

Podczas wystąpienia Andrzeja Markowskiego będziecie mieli okazję zastanowić się nad najnowszymi zjawiskami w języku polskim, a także pochylić się nad wartością słowa i jego urodą.

Przypominamy również, że przez cały czas trwania projektu można przysyłać zdjęcia do MBP z wytropionymi błędami językowymi w przestrzeni miasta. Wiadomości przysyłać można na adres promocja@mbp.opole.pl.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – Dodaj do ulubionych 2016.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Data: 03.06

Godzina: 17:00