Spotkanie z Alexem Polanskim

Przez pryzmat… Aury /„Zobaczyć Niewidzialne”

Spotkanie z Alexem Polanskim, podczas którego przeprowadzone zostanie pierwsze w Polsce doświadczenie ukazujące emocjonalne odczucia wpływu sztuki na umysł człowieka!

26 kwietnia, godz.18.00
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12

W ramach prowadzonego przez Galerię cyklu spotkań "Przez pryzmat" Alex Polanski przeprowadzi eksperyment z wykorzystaniem kirlianowskiego urządzenia do wizualizacji aury. Przedmiotem badań będzie malarstwo Henryka Stażewskiego – będziemy się starli zaobserwować jak aura konkretnej osoby zmienia się podczas kontaktu ze sztuką, jak sztuka wpływa na nasze samopoczucie, czy sztuka wywołuje emocje? Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć niewidzialne pole energetyczne wokół swego ciała, posłuchać fachowej interpretacji oraz otrzymać unikalne zdjęcia.

Głównym założeniem prowadzonego w tym roku przez Galerię programu – OBSERWATORIUM – jest zwrócenie uwagi na to, co niewidoczne gołym okiem lub, co jest dla wzroku niedostępne. W strategii tej uwaga koncentruje się nie tylko na tym co widzimy, ale także na tym jak widzimy, i co się z nami dzieje podczas aktu patrzenia. Wpływ bodźców zewnętrznych na człowieka można badać za pomocą elektroencefalografu analizując fale emitowane przez mózg lub przyglądając się zjawisku aury.
Słowo aura pochodzi z łaciny i oznacza podmuch, bryzę, parę, wyziew. Słowo aura ma też oznaczać pole otaczające każdego człowieka i wszystkie obiekty – słowem materia emituje pole, które mieni się kolorami. Kształt i barwa tego pola są zmienne i zależą od bilansu energetycznego danej materii, ale także są odzwierciedleniem uczuć. Koncepcja pola emitowanego przez człowieka w związku z jego kondycją fizyczną i psychiczną nie funkcjonuje w dyskursie naukowym, chociaż nauka łączy takie wrażenia wizualne ze zjawiskiem synestezji. Pomimo tego od końca XIX wieku prowadzono badania nad tym zjawiskiem w wyniku czego stworzono specjalną maszynę do wizualizacji aury, gdyż dla większości ludzi jest ona niedostrzegalna gołym okiem. Urządzenie stworzone przez małżeństwo Kirlianów służy do wykonywania specyficznego rodzaju fotografii rejestrującej wyładowania elektryczne będące wynikiem emocji doświadczanych przez fotografowaną osobę.
____________________________________________

Alex Polanski z Life Improvement Institute LLC – Prana House International w USA, znany społeczności międzynarodowej w Europie, USA i Australii promotor zdrowia i długowieczności, naturoterapeuta, wykładowca i popularyzator wiedzy o szerokim spektrum zagadnień dotyczących życia człowieka i jego egzystencji w energetyczno-informacyjnej strukturze wszechświata.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej

Data: 26.04

Godzina: 18:00

Wydarzenia na facebooku: fb