Spotkanie poetyckie w WBP

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
zaprasza na spotkanie autorskie z:
Bartoszem Sadlińskim
i
Maciejem Dobrzańskim
Prowadzenie spotkania: Kordian Michalak
Bartosz Sadliński - pochodzi z Prudnika. Od 2011 roku związany jest z lokalnymi mediami. Pracował w „Tygodniku Prudnickim”. Pisał także do „Gazety Prudnik24”, „Wieści Gminy Komprachcice” i „Kronikarza Gminy Prószków”. Dziś współpracuje z „Panoramą Bialską” (jako autor tekstów i korektor) oraz prowadzi „Kwartalnik Gminy Lubrza”. Wydał dwa samodzielne tomiki wierszy: „Piosenki na zadany temat” (2013) oraz „Korytarz przyjmie pośpieszne kroki” (2014). Opublikował również zbiór esejów „Ziemia prudnicka wierszem” (2011) – książka dotyczy wierszy o Prudniku oraz ich autorów. W maju 2014 roku założył Wydawnictwo „Pod Tytułem”, które prowadzi do dzisiaj.
Maciej Dobrzański – redaktor naczelny „Gazety Prudnik24”, członek Rady Programowej Prudnickiego Ośrodka Kultury, autor tomików: „Należy zostać” (w: „Nomen omen”, 2009, wydanym wspólnie z Bartoszem Sadlińskim), „Imię jest znakiem” (2012) oraz „Wizja lokalna” (2015). Wiersze publikował w pismach „Pressje”, „Topos”, „Portret”, „Red.”. Współorganizator wielu spotkań literackich w Prudnickim Ośrodku Kultury, m.in. ze Stanisławem Srokowskim, Romanem Honetem, Tomaszem Różyckim, Krzysztofem Siwczykiem. Mieszka w Prudniku.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Data: 07.04

Godzina: 17:00