Śląskie Forum Krajoznawcze

Temat: "Społeczeństwo Opola i Śląska Opolskiego wobec protestów czerwcowych 1976 roku"
Prelegent: dr Mariusz PATELSKI - Instytut Nauk Społecznych UO
Prowadzenie: Tadeusz Jacek ROGOŻA

W roku 2017 obchodzić będziemy 800 rocznicę lokacji miasta Opola. Z tej okazji tematy wykładów podczas tegorocznego Śląskiego Forum Krajoznawczego związane będą ze stolicą naszego regionu.

Dr Mariusz PATELSKI – historyk, absolwent Wydziału Historyczno-Pedagogicznego WSP w Opolu (1991 r.). Od roku 1993 pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor książek naukowych m.in.: „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski – żołnierz i dyplomata” (Warszawa 2002), „Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990. Zarys działalności na tle lokalnego środowiska akademickiego” (Opole 2010), „Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim. Zapomniany strajk w ZEM Namysłów” (Opole-Namysłów 2016), a także redaktor i autor wstępu do pamiętników gen. broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego „Wspomnienia Wielkiej Wojny” (Warszawa 2015). W swoim dorobku posiada ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich” i w „Arcanach”.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Data: 13.02

Godzina: 16:30

Wydarzenia na facebooku: fb