Śląskie Forum Krajoznawcze

Wykład poprowadzi: prof. zw. dr hab. Sławomir Moździoch

Temat: "Śląsk chrześcijański – Śląsk piastowski. Archeologia o początkach regionu"

Prowadzenie: Tadeusz Jacek ROGOŻA

prof. zw. dr hab. Sławomir Moździoch – absolwent archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim; pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu prac naukowych, których tematyka oscyluje głównie wokół problematyki europejskiego wczesnego średniowiecza, czyli początków państw i miast średniowiecznych, gospodarki średniowiecznej, wierzeń przedchrześcijańskich Słowian, budownictwa grodowego na obszarze zachodniej Słowiańszczyzny, a także przemian krajobrazu religijnego w Europie średniowiecznej w świetle badań archeologicznych. Od kilku lat poświęca się badaniom średniowiecznej Sycylii, w tym szczególnie okresu arabskiego i normańskiego. Jest wieloletnim kierownikiem wrocławskiego Ośrodka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, członkiem KAFU – polsko-niemieckiej Komisji do spraw zabytków i dokumentacji archeologicznej, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Przegląd Archeologiczny i Archeologicke rozhledy. Laureat Nagrody Fundacji im. Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (1991) oraz Nagrody im. Wernera Coblenza (2004).

Tadeusz Jacek ROGOŻA – pedagog, krajoznawca i regionalista. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Naukowo-Społeczno-Kulturalnego POLONIA-KRESY, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, PTTK oraz wielu innych organizacji pozarządowych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców w Opolu.

Organizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Gdzie i kiedy

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Data: 27.06

Godzina: 16:30

Wydarzenia na facebooku: fb