Otwarcie wystawy: "Ikony"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Biblioteka Obcojęzyczna
zaprasza na otwarcie wystawy
IKONY
Bronisławy Stotko
Bronisława Stotko naukę sztuki ikonopisarstwa rozpoczęła z początkiem lat 70-tych pod okiem Mistrza Mirosława Kulickiego. W latach 80-tych współpracowała z Cepelią, cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. W tym też czasie zgłębiała tajniki wielu szkół ikonopisania z różnych okresów historycznych. Najbardziej inspirowały ją ikony średniowiecza od XI do XVI wieku.
W 2003 roku wzięła udział w warsztatach ikonopisania w Sokołowsku, gdzie za ikonę „Archanioł Michał” otrzymała pierwszą nagrodę. W maju 2008 w atelier Bolesława Polnara miała swój pierwszy wernisaż. W 2011 roku wystawiała prace na Uniwersytecie Opolskim. Od roku 2010 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP PSU). Jej prace są w prywatnych rękach w wielu krajach: Belgii, Niemczech, Republice Czeskiej, Polsce oraz Macedonii.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Biblioteka Obcojęzyczna

Data: 12.01

Godzina: 17:00