Maraton literacki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
oraz
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki
zapraszają na
Maraton literacki
w ramach
Międzynarodowego Forum Literackiego
Moderator spotkania: Janusz Ireneusz Wójcik
Udział zapowiedzieli:
LITWA
Romuald Mieczkowski – poeta, publicysta, dziennikarz, redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Znad Wilii”.
Wojciech Piotrowicz – wybitny wileński poeta, tłumacz, dziennikarz i publicysta, znawca historii Wilna i biografii Adama Mickiewicza.
dr Józef Szostakowski – poeta i pracownik naukowy Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie, historyk literatury, kustosz Muzeum Władysława Syrokomli  w Borejkowszczyźnie.
Daniel Krajczyński – poeta z Trok, student Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie.
Witalij Asowski – rosyjski poeta i tłumacz poezji polskiej z Wilna, redaktor naczelny rosyjskojęzycznego czasopisma „Vilnius”.
UKRAINA
Maria Tkacziwska – poetka, wykładowca na Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie w Iwano-Frankiwsku im. Wasyla Stefanyka.
Natalia Tkaczyk – poetka, krytyk literacki, tłumacz, doktor nauk filologicznych oraz wykładowca na Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie w Iwano-Frankiwsku im. Wasyla Stefanyka.
Włodzimierz Garmatiuk – poeta i tłumacz – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
WĘGRY
Zoltan Bobory – poeta i pisarz z Székesfehérváru, redaktor naczelny miesięcznika literackiego „Var”, prezes Towarzystwa Literackiego im. Michaly Vorosmorty.
dr Gejza Cseby – doktor nauk humanistycznych, poeta, tłumacz, historyk literatury i kulturoznawca, członek wielu polskich i węgierskich towarzystw literackich oraz społeczno-kulturalnych.
Gabor Zsille – węgierski poeta, tłumacz i dziennikarz z Budapesztu, członek węgierskiego PEN CLUBU.
Andrzej Straszewski – prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen. Józefa Bema „Klub Polonia” (Székesfehérvár), animator kultury.
ROSJA
Tatiana Olejnikowa – poetka, Biełgorod.
prof. Andriej Połonskij – poeta, Uniwersytet w Biełgorodzie.
Anastasia Ławrinienko – poetka ze środowiska akademickiego Biełgorodu.
BIAŁORUŚ
Anatol Kreidzicz – prozaik, publicysta, poeta, tłumacz, przewodniczący wojewódzkiego oddziału Związku Pisarzy Białorusi w Brześciu.
Maryja Kobiec – poetka, tłumaczka.
NIEMCY (Serbołużyczanie)
Benedykt Dyrlich – poeta, dziennikarz, publicysta, animator kultury, prezes Stowarzyszenia Artystów Serbołużyckich w Budziszynie (Bautzen).
CZECHY (Zaolzie)
Karol Suszka – aktor, dyrektor sceny polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Wybitny interpretator, recytator i znawca polskiej literatury na Zaolziu.
Stanisław Gawlik – animator kultury polskiej na Zaolziu, organizator kawiarenki literackiej „Pod Pegazem” w Jabłonkowie.
POLSKA
Kraków – Jacek Lubart-Krzysica – poeta, wydawca tomików poetyckich, twórca i animator Konfraterni Poetów w Krakowie.
Lublin – dr Tadeusz Karabowicz – poeta, krytyk literacki, tłumacz, literaturoznawca, pracownik naukowy UMCS w Lublinie.
Brzeg/Opole - Janusz Ireneusz Wójcik – twórca i organizator Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich, poeta, redaktor miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”, Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
oraz przedstawiciele opolskiego środowiska literackiego.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Data: 24.11

Godzina: 17:00