Językowy savoir-vivre dziś - spotkanie z Małgorzatą Marcjanik

Zapraszamy na spotkanie w ramach drugiej edycji programu „Mów po polsku!”. Gościem spotkania będzie pani profesor Małgorzata Marcjanik, która opowie, czym jest językowy savoir-vivre, jak ma się grzeczność do poprawności językowej oraz jak obyczaje grzecznościowe zmieniły się po 1989 roku.

Małgorzata Marcjanik – językoznawca, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Języka Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej zainteresowań naukowych należą: pragmatyka językowa, etykieta językowa i retoryka mediów. Jest autorką takich publikacji jak "Polska grzeczność językowa" (Kielce 1997, 2000, 2002), "Grzeczność w komunikacji językowej" (Warszawa 2007), "Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u" (Warszawa 2009) oraz "Słownik językowego savoir-vivre’u" (Warszawa 2014). Zajmowała się także redakcją naukową tomów: "Grzeczność nasza i obca" (Warszawa 2005), "Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków" (Warszawa 2006), "Grzeczność na krańcach świata" (Warszawa 2007), "Jak zwracają się do siebie Europejczycy" (Warszawa 2013).

Gdzie i kiedy

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Data: 25.05

Godzina: 17:00

Wydarzenia na facebooku: fb