Film dokumentalny o codziennym życiu w przedwojennym Opolu

Produkcja powstała z okazji obchodów 800-lecia lokacji miasta i ukazuje ważny, lecz mało znany i do tej pory nieudokumentowany okres w niemieckiej historii Opola, tj. czas zmian w jego politycznej, przemysłowej, kulturowej i etnicznej sferze, które nastąpiły w latach 1871-1933.

Film w reżyserii Alicji Schatton-Lubos łączy historyczne wspomnienia świadków czasu mieszkających przed wojną w Opolu i okolicy, jak np. Ingeborg Odelga, z nowoczesną techniką produkcji filmowej, tworząc fuzję Opola i Oppeln, odzwierciedlając dziejotwórczy zarys tej epoki dla miasta. Dzięki fachowej wiedzy i dociekliwym kwerendom Beaty Kubicy, Joanny Filipczyk i Gerharda Schillera, przedstawiony materiał  z jednej strony bazuje na ważnych wątkach historycznych, z drugiej – opiera się na elementach życia codziennego  lokalnej ludności.

Dokument prezentowany jest w dwujęzycznej, polsko-niemieckiej wersji językowej, w celu dotarcia do możliwie szerokiego grona osób zainteresowanych historią Opola. Film będzie również wydany na płytach DVD, jego realizacja była możliwa dzięki dotacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miasta Opole i Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Gdzie i kiedy

Miejsce: Muzeum Śląska Opolskiego

Data: 04.01

Godzina: 14:00

Wstęp: 0 PLN

Strona organizatora: www